PRIVAATSUSPOLIITIKA

Sirencat brand tegutseb läbi LHV Ettevõtluskonto ning maksustamine toimub Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel.

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid.  

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE.

Veebipoe Sirencat brand isikuandmete vastutav töötleja LHV Ettevõtluskonto omanik Kadrin Hasse (edaspidi Veebipood) asukohaga Paavli 5 (hoone 1), Tallinn, e-kiri info@sirencatbrand.com, töötleb teie, s.t. ostja või veebipoe külastaja/kasutaja (edaspidi Klient), isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele.

Veebipoe omanik töötleb isikuandmeid ainult Kliendi tellitud kauba kohaletoimetamiseks. Veebipoe omanik ei edasta, müü ega avalda Kliendi andmeid kolmandatele isikutele ilma eelneva nõusolekuta või ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Töödeldakse järgmisi isikuandmeid:

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed;
 • kasutaja seansi andmed, küpsised ja IP-aadres.

 

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

Isikuandmeid kasutatakse Kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

 • Maksete töötlemine maksevärava teenuse pakkuja kaudu.
 • Tellimuste töötlemiseks.
 • Kaupade kohaletoimetamiseks transporti pakkuvate ettevõtete poolt.
 • Kliendiga ühenduse võtmiseks seoses tellimusega kui esineb erandlikke asjaolusid seoses tellimusega või toodete transpordiga.
 • Arvete väljastamiseks.
 • Tagastuste tegemiseks.
 • Tellimusega seotud puuduste haldamiseks ja lahendamiseks, toodete ümbervahetamiseks, tagasimaksete tegemiseks ja tagasiside kogumiseks.
 • Teenuste ülevaate koostamiseks ning Kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks

 

ÕIGUSLIK ALUS

 • Isikuandmete töötlemine toimub Kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
 • Klient on andnud töötlemiseks nõusoleku.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Veebipoe omanik salvestab andmed turvaliselt veebisaidil voog.com, vastutav juriidiline isik Edicy OÜ, mille registreeritud aadress on Raekoja plats 1, Tartu 51003, Eesti.

Isikuandmed edastatakse Veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Veebipoe omanik säilitab Kliendi isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik eesmärkideks, milleks neid töödeldi, kuid mitte kauem kui 3 aastat. Kui see ajavahemik on möödunud, kustutatakse Kliendi andmed, kustutades need ettevõtte andmebaasist ja registritest.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka Kliendi aadress.

Veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt. Isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Raamatupidamisandmeid (arveid ja maksekirjeid) säilitatakse 7 aastat.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

TEISTE VEEBISAITIDE PRIVAATSUSEESKIRJAD

Veebipood võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Veebipoe privaatsuseeskirjad kehtivad ainult meie veebisaidile, klõpsates mõne muu veebisaidi lingil, peaks Klient  lugema nende privaatsuseeskirju.

 

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Veebipoe omanik on kogutud andmete omanik ja vastutav töötleja. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine Veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

 

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

ÜLEKANDMINE

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

OTSETURUSTUSTEATED

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui Klient on andnud vastava nõusoleku. Kui Klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb võtta ühendust e-maili teel info@sirencatbrand.com.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on Kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

 

KÜPSISTE KASUTAMINE

Veebipood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt Kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Klient Veebipoodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

Veebipoes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada Veebipoe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles Kliendi valikuid Veebipoes;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata Kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Veebipood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla Kliendile kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab Veebipood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse müüja veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@sirencatbrand.com. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).